ЗИМОУСТОЙЧИВИ БАМБУЦИ

ОПИСАНИЕ
Semiarundinaria fastuosa 'Viridis'
височина от 1,5 до 2,5 метра - 30 лв.
височина от 2,5 до 4 метра - 40 лв.

Доставката по куриер е възможна само за растения под 1,5-2 м. По-високите ще могат да бъдат взети лично от Шумен - след предварителна заявка по електронната поща. 

Видът произхожда от Япония, където се култивира широко с декоративни цели. При оптимални условия достига до 10 м. височина и до 4 см. дебелина на стъблата. За Северна България вероятно максималната височина ще е около 6-7 м., за Южна - 7-8 м. Сред високорастящите зимоустойчиви бамбуци това е един от най-декоративните видове. Стъблата му растат вертикално, без значим наклон - не случайно видовото му латинско име "fastuosa" означава "горд", "надменен". Разклоненията на стъблата, по които са листата са сравнително къси, което придава на листата кичест вид. Разпространява се бързо и дава множество издънки, които са разположени сравнително близко една до друга. Расте добре и на слънце, и на полусянка. Сред високорастящите зимоустойчиви бамбуци, които отглеждам или съм виждал, това е видът, който намирам за най-подходящ за жива ограда/плет - за тази цел има и по-подходящи видове, но само ако Ви устройва височина до 3-3,5 метра.

Този вид не е подходящ за райони, в които температурата често пада под -20 градуса. Отглеждам го на 380 м. надморска височина в Североизточна България. За последните 6-7 години стъбла не са измръзвали напълно, но при температури под -14 -15 градуса, особено при наличието на вятър (което е обичайно тук) има измръзване по листата и върховете на по-младите стъбла. Температурите не са падали под -18 градуса, затова и наблюденията ми засега са до тези граници. Измръзналите листа се заменят с нови напролет. Дори и напълно да измръзнат надземните части напролет ще покарат нови, но ако това се случва често в даден район - не си струва да се отглежда този вид.

Снимки на Semiarundinaria fastuosa 'Viridis'

До края на февруари тук ще бъде поместен кратък материал с най-важното, което трябва да се знае за бамбуците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • Семепроизводство - как сами да си произведете качествени семена ТУК
  • Въпрос - ако имате въпрос(и) ТУК
  • Поръчка - как да поръчате семена ТУК